مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

آلبوم تصاویر سال تحصیلی 1401-1400

آلبوم تصاویر مهرماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر آبان ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر آذرماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر دی ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر بهمن ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر اسفند ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر فروردین ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر اردیبهشت ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر خرداد ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر تیر ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر مرداد ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر شهریور ماه

مشاهده آلبوم