فعالیتهای فوق برنامه: واحد بهداشت

به نام خدا

بهاره سادات ابطحی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مربی بهداشت دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز(دوره اول و دوم)

اهداف و فعالیت های آموزشی و بهدشتی:

 • طرح پایگاه تغذیه سالم
 • طرح مکمل غذایی، آهن یاری و ویتامین دی
 • طرح دادرس و آموزش کمک های اولیه
 • غربالگری فصلی پدیکلوز
 • معاینات دوره ای قد، وزن و بینایی سنجی
 • معاینات دهان و دندان
 • شنوایی سنجی
 • آموزش بهداشت بلوغ
 • آموزش بهداشت فردی
 • آموزش های موضوعی بر اساس تقویم بهداشتی و بخشنامه های اداره
 • انتخاب و آموزش سفیران سلامت
 • برگزاری کارگاه های تغذیه سالم، بهداشت دهان و دندان و ....
 • چاپ و تهیه بروشور، پوستر با موضوعات پیشگیری از دیابت، ایدز ، هپاتیت و ...

چاپ