مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
فایل توضیحات فایل  
gh2-shirazuکلید امتحان پایان ترم نوبت اول- پایه دهم.pdf کلید سوالات پایان ترم اول- زبان دهم
gh2-shirazuکلید زبان3.jpg کلید سوالات پایان ترم اول- زبان دوازدهم
gh2-shirazuکلید دینی یازدهم.jpg کلید سوالات پایان ترم اول- دین و زندگی یازدهم
gh2-shirazuکلید دین وزندگی دوازدهم دبیرستان دانشگاه متوسطه دوم دی 98.docx کلید سوالات پایان ترم اول- دین و زندگی دوازدهم
gh2-shirazuکلید دین وزندگی دهم دبیرستان دانشگاه دی 98.docx کلید سوالات پایان ترم اول- دین و زندگی دهم
gh2-shirazuDaneshgah_P12tajrobi.pdf سوالات ترم اول-فیزیک دوازدهم تجربی
gh2-shirazuDaneshgah_P11tajrobi.pdf سوالات ترم اول-فیزیک یازدهم تجربی
gh2-shirazuDaneshgah_P11riyazi.pdf سوالات ترم اول-فیزیک یازدهم ریاضی
gh2-shirazuPhysics 10 - Fatemeh Kholghi.pdf سوالات ترم اول-فیزیک دهم
gh2-shirazuنگارش یازدهم دی ماه 98 دانشگاه.doc سوالات ترم اول-نگارش یازدهم
صفحه1 از5