فعالیتهای فوق برنامه: واحد مشاوره

باسلام اینجانب ناجی کارگر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مشاورخانواده، کودک و نوجوان و مشاور تحصیلی ناحیه دو با بیش از ده سال سابقه کار در زمینه های روانشناختی و تحلیل رفتار. مدرس کارگاه های روانشناختی وبازی درمانگر پنج سال سابقه همکاری با مجتمع دانشگاه.
باتوجه به نقش خانواده در همکاری با مدارس به منظور پیشبرد اهداف تحصیلی وتربیتی دانش آموزان پیشنهاد میکنم عزیزان از این صفحه دیدن و ما را با پیشنهادهای سازنده تان یاری فرمایید.
با آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی و جهانی زیباتر برای شما عزیزان
واحد مشاوره دانشگاه شیراز


چاپ