مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

معاونتها: آموزشی

نام  و نام خانوادگی  :  محدثه خداهمتی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناس ادبیات و زبان انگلیسی از دانشگاه تهران

سابقه کار:27 سال

سمتهای تصدی:

  • دبیر زبان انگلیسی دبیرستانهای شبانه روزی الزهرا و سمیه سپیدان
  • دبیر زبان انگلیسی دبیرستان مریم ساوجی منطقه 13 تهران
  • معاون آموزشی دبیرستان مریم ساوجی منطقه 13 تهران
  • مدیر دبیرستان مریم ساوجی منطقه 13 تهران
  • معاون پرورشی دبیرستان شهدای گلشن ناحیه 1 شیراز
  • معاون آموزشی دبیرستان فرهنگیان امین لاری 2 ناحیه 1 شیراز
  • معاون آموزشی دبیرستان رحمت السادات ناحیه 1 شیراز
  • معاون آموزشی دبیرستان دکتر بهشتی ناحیه 1 شیراز
  • معاون آموزشی دبیرستان غیردولتی امام رضا(ع) ناحیه 1 شیراز
  • معاون آموزشی دبیرستان غیردولتی دانشگاه ناحیه 2 شیراز

اینجانب با استفاده از فرصت بی نظیر خدمت مقدس در عرصه تعلیم وتربیت فرزندان میهن اسلامی با استعانت از درگاه الهی وتوجه به نقش الگویی خود در راستای تحقق اهداف آموزش وپرورش استعانت ازخداوند متعا ل متعهد می شوم که :

1- برای ارتقای کیفیت آموزشی وپرورشی زمینه های لازم را فراهم سازم

2- وفاق سازمانی ازطریق توسعه ی فرهنگ گارگروهی رادر مدرسه ایجاد کنم

3- درتصمیم سازی ها وتصیم گیری ها ،اجرای برنامه ها وخودارزیابی مشارکت فعال داشته باشم

4- درتحلیل نقش خود برای تحقق سند تحول بنیادین ، برنامه درسی ملی واهداف دوره تحصیلی پاسخگوباشم

5- درشناسایی دانش آموزان درمعرض افت تحصیلی همکاری نموده ودر جهت رفع مشکلات آن ها تلاش نمایم .

6- راهبردهای مطالعه ویادگیری رابه دانش آموزان آموزش دهم .

7- پاسخگوی شایسته به اولیاء وارتباط صمیمانه با آن ها داشته باشم.