مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

پرسنل اداری و آموزشی

 معرفی کامل پرسنل اداری و آموزشی دبیرستان دخترانه دانشگاه دوره دوم، سال تحصیلی 1400-99

201.png
201.png
222.png
222.png
223.png
223.png
224.png
224.png
229.png
229.png
231.png
231.png
209.png
209.png
207.png
207.png
202.png
202.png
203.png
203.png
204.png
204.png
205.png
205.png
206.png
206.png
208.png
208.png
210.png
210.png
211.png
211.png
213.png
213.png
214.png
214.png
215.png
215.png
216.png
216.png
217.png
217.png
218.png
218.png
219.png
219.png
220.png
220.png
221.png
221.png
226.png
226.png
227.png
227.png
228.png
228.png