مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

پرسنل اداری و آموزشی

 معرفی کامل پرسنل اداری و آموزشی دبیرستان دخترانه دانشگاه دوره دوم، سال تحصیلی 1400-99

201.png
201.png
Slide13.jpeg
Slide13.jpeg
Slide23.jpeg
Slide23.jpeg
Slide32.jpeg
Slide32.jpeg
16255455770d21_GIEJHPKNMQLOF.jpeg
16255455770d21_GIEJHPKNMQLOF.jpeg
Slide51.jpeg
Slide51.jpeg
Slide62.jpeg
Slide62.jpeg
Slide72.jpeg
Slide72.jpeg
Slide30.jpeg
Slide30.jpeg
Slide14.jpeg
Slide14.jpeg
Slide131.jpeg
Slide131.jpeg
Slide121.jpeg
Slide121.jpeg
Slide111.jpeg
Slide111.jpeg
Slide102.jpeg
Slide102.jpeg
Slide92.jpeg
Slide92.jpeg
Slide82.jpeg
Slide82.jpeg
Slide15.jpeg
Slide15.jpeg
Slide16.jpeg
Slide16.jpeg
Slide17.jpeg
Slide17.jpeg
Slide18.jpeg
Slide18.jpeg
Slide19.jpeg
Slide19.jpeg
Slide20.jpeg
Slide20.jpeg
Slide211.jpeg
Slide211.jpeg
Slide28.jpeg
Slide28.jpeg
Slide27.jpeg
Slide27.jpeg
Slide26.jpeg
Slide26.jpeg
Slide25.jpeg
Slide25.jpeg
Slide24.jpeg
Slide24.jpeg
Slide231.jpeg
Slide231.jpeg
Slide221.jpeg
Slide221.jpeg
Slide29.jpeg
Slide29.jpeg