مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
كسانی كه در انتظار زمان نشسته‌اند، آن را از دست خواهند داد.
موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است

برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته پدافند غیر عامل

برای دیدن تصاویر به اخبار تصویری مراجعه نمایید

جلسه حلقه صالحین

برای دیدن تصاویر به اخبار تصویری مراجعه نمایید

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی آبان ماه 98

برای دیدن تصاویر به اخبار تصویری مراجعه نمایید

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی

برای دیدن تصاویر به اخبار تصاویر مراجعه نمایید