مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

فعالیتهای فوق برنامه: آزمایشگاه علوم

   ضمن عرض ادب و احترام،

 آمنه قائدی مربی و متصدی آزمایشگاه دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز با بیست سال سابقه کار در این زمینه هستم. از آنجا که افزایش سطح مهارت در همه زمینه های علوم همواره یکی از اهداف مورد نظر مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز بوده و هست، اینجانب همه تلاش و کوشش خود را در به ثمر رساندن این امر به کار برده تا به این مهم دست پیدا کنیم. در این مسیر اصول ذیل را رعایت می کنیم: فراهم نمودن محیط مناسب و صمیمی و ایجاد روحیه کار تیمی و مشارکت دانش آموزان در انجام کار های آزمایشگاهی. گسترش استفاده از فناوری اطلاعات، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی. ارتباط و همکاری با مراکز آزمایشگاهی(فیزیک، شیمی و زیست شناسی ) دانشگاه در جهت افزایش کارایی و پیشبرد اهداف مجتمع. مجتمع خود را مکلف می داند تا با تامین تجهیزات مورد نظر و مورد نیاز در تامین زیرساخت های مناسب در محیط کار آزمایشگاه ها و ایجاد انگیزش در دانش آموزان و به منظور ارتقا آنان گام برداشته شود و اینجانب نیز همکاری های لازم را در این زمینه به عمل می آورم.

با تشکر واحد آزمایشگاه