معاونتها: پرورشی

نام  و نام خانوادگی  :  فرزانه عباسپور

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

سابقه کار:8 سال

سمتهای تصدی:

  • مدرس معارف در دانشگاه پیام نور شیراز(91-96)
  • مدرس معارف در دانشگاه علوم تحقیقات (93-95)
  • مدرس معارف در دانشگاه علمی کاربردی(92-97)
  • معاون پرورشی دبیرستان دخترانه امام رضا(ع) سال 94-96
  • معاون پرورشی دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز  متوسطه 2 ازسال 97


چاپ