مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

افتخارات فرهنگی و هنری

سال تحصیلی 98-97

مقام اول ناحیه در رشته سرود همگانی ناحیه 1 و راهیابی به مرحله استانی

مقام اول ناحیه در رشته نقاشی همگانی ناحیه 1 و راهیابی به مرحله استانی

مقام برگزیده جشنواره نوجوان سالم در مرحله ناحیه در رشته روزنامه دیواری (ملیکا بینا - مارال حسین یار)

مقام برگزیده جشنواره نوجوان سالم در مرحله ناحیه در رشته نقاشی (نور بردستانی)

 

 

 

سال تحصیلی 97-96

honari Copy