انجام آزمایش قند خون دبیران و کادر آموزشی دبیرستان توسط مربی محترم بهداشت سرکار خانم ابطحی به مناسبت هفته سلامت

P1050822 Copy


چاپ