نحوه ی ثبت نام درسامانه ی فارس آموز جهت دانش آموزان ورودی جدید

gh2

خواهشمندیم جهت ثبت نام در سامانه ی فارس آموز در هفته ی اول مهرماه به سامانه مراجعه فرمایید.


چاپ