تمام جلسات صورت گرفته برای آمادگی شروع سال جدید تحصیلی 99-98

جلسه بین بخشی:

P1060474 Copy

P1060475 Copy

جلسه رانندگان سرویس:

IMG 20190819 WA0003 Copy

IMG 20190819 WA0006 Copy

جلسه انتخاب مانتو فرم دانش آموزان:

P1060327 Copy

جلسه انتخاب لباس ورزشی دانش آموزان:

P1060329 Copy

P1060336 Copy

جلسه مصاحبه با ورودی های جدید:

P1060299 Copy

P1060298 Copy

جلسه فرم مدرسه با مسئول اداره:

P1060304 Copy

 


چاپ