مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی آبان ماه 98

P1070493 Copy

P1070460Copy.jpeg
P1070466Copy.jpeg
P1070468Copy.jpeg
P1070471Copy.jpeg
P1070480Copy.jpeg
P1070483Copy.jpeg
P1070488Copy.jpeg
P1070490Copy.jpeg
P1070493Copy.jpeg
P1070566Copy.jpeg
previous arrow
next arrow
P1070460Copy.jpeg
P1070466Copy.jpeg
P1070468Copy.jpeg
P1070471Copy.jpeg
P1070480Copy.jpeg
P1070483Copy.jpeg
P1070488Copy.jpeg
P1070490Copy.jpeg
P1070493Copy.jpeg
P1070566Copy.jpeg
previous arrow
next arrow