برگزاری مراسم دعا به مناسبت شهادت امام رضا (ع) به همراه پذیرایی از دانش آموزان

P1070443 Copy

P1070447 Copy

P1070450 Copy

P1070446 Copy


چاپ