مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

دومین جلسه شورای دبیران به همراه آموزش سامانه فارس آموز توسط سرکار خانم صمیمی و آموزش سایت گزینه دو توسط سرکار خانم بازرگان و صحبت های سرکار خانم معلایی با همکاران

P1070378 Copy

P1070387 Copy

P1070406 Copy

P1070372Copy.jpeg
P1070373Copy.jpeg
P1070377Copy.jpeg
P1070378Copy.jpeg
P1070379Copy.jpeg
P1070380Copy.jpeg
P1070381Copy.jpeg
P1070383Copy.jpeg
P1070384Copy.jpeg
P1070385Copy.jpeg
P1070386Copy.jpeg
P1070387Copy.jpeg
P1070388Copy.jpeg
P1070395Copy.jpeg
P1070398Copy.jpeg
P1070406Copy.jpeg
P1070409Copy.jpeg
P1070410Copy.jpeg
P1070412Copy.jpeg
P1070413Copy.jpeg
P1070418Copy.jpeg
P1070419Copy.jpeg
P1070425Copy.jpeg
P1070434Copy.jpeg
P1070439Copy.jpeg
P1070440Copy.jpeg
P1070441Copy.jpeg
previous arrow
next arrow
P1070372Copy.jpeg
P1070373Copy.jpeg
P1070377Copy.jpeg
P1070378Copy.jpeg
P1070379Copy.jpeg
P1070380Copy.jpeg
P1070381Copy.jpeg
P1070383Copy.jpeg
P1070384Copy.jpeg
P1070385Copy.jpeg
P1070386Copy.jpeg
P1070387Copy.jpeg
P1070388Copy.jpeg
P1070395Copy.jpeg
P1070398Copy.jpeg
P1070406Copy.jpeg
P1070409Copy.jpeg
P1070410Copy.jpeg
P1070412Copy.jpeg
P1070413Copy.jpeg
P1070418Copy.jpeg
P1070419Copy.jpeg
P1070425Copy.jpeg
P1070434Copy.jpeg
P1070439Copy.jpeg
P1070440Copy.jpeg
P1070441Copy.jpeg
previous arrow
next arrow