مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

اردوی دانش آموزان به مناسبت روز دانش آموز و بازدید از تخت جمشید- آبان ماه 98

P1070820 Copy

P1070708Copy.jpeg
P1070712Copy.jpeg
P1070718Copy.jpeg
P1070720Copy.jpeg
P1070728Copy.jpeg
P1070747Copy.jpeg
P1070758Copy.jpeg
P1070760Copy.jpeg
P1070761Copy.jpeg
P1070768Copy.jpeg
P1070769Copy.jpeg
P1070773Copy.jpeg
P1070774Copy.jpeg
P1070782Copy.jpeg
P1070786Copy.jpeg
P1070788Copy.jpeg
P1070789Copy.jpeg
P1070795Copy.jpeg
P1070805Copy.jpeg
P1070807Copy.jpeg
P1070818Copy.jpeg
P1070820Copy.jpeg
P1070822Copy.jpeg
P1070826Copy.jpeg
P1070827Copy.jpeg
P1070831Copy.jpeg
P1070834Copy.jpeg
P1070845Copy.jpeg
P1070852Copy.jpeg
P1070853Copy.jpeg
P1070854Copy.jpeg
P1070857Copy.jpeg
P1070858Copy.jpeg
P1070873Copy.jpeg
P1070879Copy.jpeg
P1070885Copy.jpeg
P1070886Copy.jpeg
P1070890Copy.jpeg
P1070900Copy.jpeg
P1070909Copy.jpeg
previous arrow
next arrow
P1070708Copy.jpeg
P1070712Copy.jpeg
P1070718Copy.jpeg
P1070720Copy.jpeg
P1070728Copy.jpeg
P1070747Copy.jpeg
P1070758Copy.jpeg
P1070760Copy.jpeg
P1070761Copy.jpeg
P1070768Copy.jpeg
P1070769Copy.jpeg
P1070773Copy.jpeg
P1070774Copy.jpeg
P1070782Copy.jpeg
P1070786Copy.jpeg
P1070788Copy.jpeg
P1070789Copy.jpeg
P1070795Copy.jpeg
P1070805Copy.jpeg
P1070807Copy.jpeg
P1070818Copy.jpeg
P1070820Copy.jpeg
P1070822Copy.jpeg
P1070826Copy.jpeg
P1070827Copy.jpeg
P1070831Copy.jpeg
P1070834Copy.jpeg
P1070845Copy.jpeg
P1070852Copy.jpeg
P1070853Copy.jpeg
P1070854Copy.jpeg
P1070857Copy.jpeg
P1070858Copy.jpeg
P1070873Copy.jpeg
P1070879Copy.jpeg
P1070885Copy.jpeg
P1070886Copy.jpeg
P1070890Copy.jpeg
P1070900Copy.jpeg
P1070909Copy.jpeg
previous arrow
next arrow