مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

بازدید مدیران و دبیران کارگروه های آموزشی وابسته به مجتمع آموزشی دانشگاه اصفهان- آبان ماه 98

P1080149 Copy

P1080108Copy.jpeg
P1080117Copy.jpeg
P1080121Copy.jpeg
P1080138Copy.jpeg
P1080140Copy.jpeg
P1080145Copy.jpeg
P1080149Copy.jpeg
P1080157Copy.jpeg
previous arrow
next arrow
P1080108Copy.jpeg
P1080117Copy.jpeg
P1080121Copy.jpeg
P1080138Copy.jpeg
P1080140Copy.jpeg
P1080145Copy.jpeg
P1080149Copy.jpeg
P1080157Copy.jpeg
previous arrow
next arrow