مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان، اولیا و کادر آموزشگاه-بهمن ماه 98

 P1090442 Copy

P1090425Copy.jpeg
P1090426Copy.jpeg
P1090432Copy.jpeg
P1090435Copy.jpeg
P1090438Copy.jpeg
P1090439Copy.jpeg
P1090451Copy.jpeg
P1090453Copy.jpeg
P1090465Copy.jpeg
P1090469Copy.jpeg
P1090473Copy.jpeg
P1090483Copy.jpeg
P1090484Copy.jpeg
P1090485Copy.jpeg
P1090486Copy.jpeg
previous arrow
next arrow
P1090425Copy.jpeg
P1090426Copy.jpeg
P1090432Copy.jpeg
P1090435Copy.jpeg
P1090438Copy.jpeg
P1090439Copy.jpeg
P1090451Copy.jpeg
P1090453Copy.jpeg
P1090465Copy.jpeg
P1090469Copy.jpeg
P1090473Copy.jpeg
P1090483Copy.jpeg
P1090484Copy.jpeg
P1090485Copy.jpeg
P1090486Copy.jpeg
previous arrow
next arrow