ضد عفونی کردن اموزشگاه جهت جلوگیری از سرایت ویروس کرونا-اسفندماه 98

WhatsApp Image 2020 02 25 at 11.09.09 PM

WhatsApp Image 2020 02 25 at 11.59.22 PM

WhatsApp Image 2020 02 25 at 11.07.28 PM

WhatsApp Image 2020 02 25 at 11.08.29 PM


چاپ