برگزاری کلاس های پایه یازدهم و دوازدهم سال تحصیلی 1400-1399 به صورت مجازی و از طریق بستر های آموزش مجازی همانند واتساپ و Adobe connect و فارس آموز

2450

 

333333333333333333333


چاپ