ساخت کلیپ تصویری توسط دانش آموز کوشا سارینا حسین پور به مناسبت روز عرفه- مرداد ماه 99


چاپ