برگزاری اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 1400-99 با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی - مورخ 99/6/5

WhatsApp Image 2020 08 29 at 23.14.05

WhatsApp Image 2020 08 29 at 23.14.03

WhatsApp Image 2020 08 29 at 23.14.05 2

WhatsApp Image 2020 08 29 at 23.14.04

WhatsApp Image 2020 08 29 at 23.14.01


چاپ