برگزاری چهارمین جلسه شورای دبیران با حضور جناب آقای دکتر صفوی

 22دی99.JPG

 

 چهارمین جلسه شورای دبیران دبیرستان دخترانه دانشگاه شیرازدر تاریخ 22 دی ماه 1399 و با حضور جناب آقای دکتر صفوی رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی و مدیر کارگروه آموزش الکترونیکی وزارت علوم و تحقیقات برگزار گردید

در این جلسه ایشان به لزوم استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت و نحوه کار با این نرم افزار اشاره فرمودند


چاپ