برگزاری جلسه عمومی دانش آموزان بهمن ماه 99

66.png

در تاریخ 25 بهمن ماه 99 جلسه ی عمومی با حضور سرکار خانم معلایی و معاونین و کلیه دانش آموزان در فضای ادوبی کانکت برگزار گردید


چاپ