معرفی دانش آموزان برتر هفته

 123.jpg

 

 

اسامی دانش آموزان برتر هفته از تاریخ 25 الی 29 بهمن ماه 99 به شرح زیر می باشد

10 ت.jpg10 ر.jpg 11 یک.jpg

11 دو.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 ر.jpg

12 یک.jpg

12 دو.jpg12 ر.jpg

 

 


چاپ