معرفی دانش آموزان برتر هفته از تاریخ 28 فروردین تا 1 اردیبهشت

 

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.48.34.jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.02.57.jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.02.58.jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.02.58 (1).jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.02.59.jpegWhatsApp Image 2021-04-24 at 13.02.59 (1).jpeg

 

 

 

 


چاپ