معرفی دانش آموزان برتر هفته از تاریخ 16 الي 20 اسفند ماه 1399

 WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.59.34.jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.54.38.jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.54.39.jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.54.39 (1).jpegWhatsApp Image 2021-04-24 at 13.54.40 (1).jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.54.40.jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.54.39 (2).jpegWhatsApp Image 2021-04-24 at 13.54.40 (2).jpeg

WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.54.41.jpeg

 

 

 


چاپ