برگزاري جلسه توجيهي پايه دوازدهم با موضوع امتحانات نهايي

 1155.png

 برگزاري جلسه توجيهي دانش آموزان پايه دوازدهم در تاريخ 7 ارديبهشت 1400 و در فضاي ادوبي کانکت و با موضوع امتحانات نهايي


چاپ