مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

براي موفقيت، نگرش مهم تر از توانايي ست
موفقيت تمرکز کردن بر روي اهداف است نه موانع
آینده از آن کسانی ست که به استقبال آن می روند
امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

درخشش دانش آموزان در مسابقات پرسش مهر سال تحصیلی 1400 - 1399

0003.jpg

درخشش دانش آموزان دبیرستان دخترانه دانشگاه (دوره دوم) در مسابقات پرسش مهر سال تحصیلی 1400 - 1399