برگزاری جلسه توجیهی ثبت نام دانش آموزان پایه نهم با سخنرانی سرکار خانم معلایی مدیریت متوسطه دوم

P1050258 Copy

P1050254 Copy


چاپ