برگزاری مراسم دعا به مناسبت شهادت امام رضا (ع) به همراه پذیرایی از دانش آموزان

برای دیدن تصاویر به اخبار تصویری مراجعه نمایید.


چاپ