تحویل کارنامه پایه دهم

با سلام و احترام، کارنامه پایه دهم در روز چهارشنبه 99/4/11 از ساعت 8 الی 13 در دبیرستان دانشگاه به اولیا گرامی تحویل می گردد.


چاپ