مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.
راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
كسانی كه در انتظار زمان نشسته‌اند، آن را از دست خواهند داد.
موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است

برگزاری جلسه توجیهی پایه یازدهم به دوازدهم مورخ 99/4/11 در فارس آموز

با سلام و احترام

.

جلسه توجیهی پایه یازدهم به دوازدهم مورخ 99/4/11 در فارس آموز از ساعت 12 الی 14با حضور دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی و هم چنین با حضور مدیر محترم آموزشگاه و معاونین تشکیل گردید . 

.این جلسه در ارتباط با روند تحصیلی سال جدید و کلاس های تابستان برگزار گردید.

تحویل کارنامه پایه دهم

با سلام و احترام، کارنامه پایه دهم در روز چهارشنبه 99/4/11 از ساعت 8 الی 13 در دبیرستان دانشگاه به اولیا گرامی تحویل می گردد.